skip to Main Content
Tijdig Een Mantelzorgwoning Kopen

Tijdig een mantelzorgwoning kopen

De voor- en nadelen van een zorgwoning kopen

Wie in het leven op zijn of haar oude dag is aanbeland, heeft vroeg of laat een keer extra zorg nodig. Dat is het grote nadeel van oud(er) worden. Aangezien we geacht worden steeds langer zelfstandig thuis te wonen, levert dit voor veel mensen een probleem op. Een plek in een verzorgingshuis krijg je niet zomaar. Daar moet je een zorgindicatie voor hebben. Daarnaast zijn de wachtrijen zeer lang. Helaas kan goede zorg niet wachten. Daarom is voor veel mensen een mantelzorg- of zorgwoning kopen een slimme optie. Wij vertellen hier meer over de voor- en nadelen van een zorgwoning.

Wat is een (mantel)zorgwoning?

Een zorgwoning is een woning waar iemand die regelmatig zorg behoeft zelfstandig kan wonen. De woning is van alle gemakken voorzien en bevindt zich in de buurt van een zorgverlener, in veel gevallen is dat iemand uit de familie. Het kan ook zijn dat de zorgverlener gaat wonen op of naast het terrein bij de zorgbehoevende. In dat geval spreken we van een mantelzorgwoning. Een zorgwoning kan in de tuin losstaand geplaatst worden of tegen een bestaande woning aan. Doordat een zorgwoning niet direct in verbinding staat met de originele woning, behouden zowel de zorgbehoevende(n) als de mantelzorger(s) hun privacy.

Waarom een zorgwoning kopen?

Door de lange wachtrijen en overvolle verzorgingshuizen kiezen steeds meer zorgbehoevende(n), samen met hun mantelzorger(s), voor het kopen van een zorgwoning. De vraag naar dergelijke woningen wordt steeds groter, omdat in Nederland sprake is van een toenemende vergrijzing. Ook nemen steeds meer mensen graag de zorg voor hun ouders zelf over van de reguliere zorg, omdat dat vertrouwder en persoonlijker aanvoelt.

Vergunningen en kosten van een zorgwoning

De prijzen van een zorgwoning kunnen zeer verschillen van elkaar. Dat hangt uiteraard af van de wensen van de mensen die erin gaan wonen. Maar gemiddeld kost een zorgwoning ongeveer € 30.000,-. Voor het plaatsen van een zorgwoning heeft u overigens geen vergunning nodig. Klik op deze link als u hulp bij een zorgwoning kopen nodig heeft.

Meer handige zorgtips leest u op onze blogpagina.