skip to Main Content

Wat is een medische fout en wat zijn de vervolgstappen?

Medische fout gemaakt en nu?

Een foutje met veel impact

Een medische fout is natuurlijk zeer ongewenst. Toch kan het voorkomen dat de arts een fout maakt bij de interpretatie van uw klachten of de daarbij behorende behandeling. Dit komt doordat bepaalde feiten niet in het medisch dossier staan of niet duidelijk omschreven zijn. In veel gevallen weet de dokter niet eens dat er een fout is gemaakt totdat deze naar boven drijft. Hoe worden medische fouten gemaakt en wat kunt u eraan doen? Lees het in dit blog!

Hoe wordt een medische fout gemaakt?

Een huisarts heeft van veel medische zaken algemene kennis, maar kan daardoor niet alles herkennen of tot in detail onderzoeken. Als de huisarts daar een reden voor ziet, kan hij u doorverwijzen naar een specialist. Desalniettemin kan een medische fout worden gemaakt om een van de volgende redenen:

  • De arts is niet gespecialiseerd in de gezondheidsproblemen waarmee u te maken heeft.
  • Tijdens een telefonisch consult maakt de arts een verkeerde inschatting.
  • Er is een onduidelijke presentatie van de klachten door de patiënt.
  • Er zijn taalproblemen of culturele verschillen tussen arts en patiënt.

U vermoedt dat er een medische fout gemaakt is

Heeft u het vermoeden dat er een medische fout is begaan waardoor u gezondheidsschade heeft opgelopen? Ga dan na of er daadwerkelijk een verkeerd advies of een verkeerde medische behandeling plaatsgevonden heeft. Allereerst is het verstandig uw medisch dossier op te vragen en zorgvuldig te bekijken. U kunt ook direct aan de arts vragen of er een medische fout is gemaakt. Mocht u hiermee nog niet voldoende vertrouwen hebben gekregen, dan kunt u altijd een second opinion vragen aan een andere arts.

Schakel een advocaat medische aansprakelijkheid in

Heeft u een fout ontdekt en wilt u deze hogerop laten oplossen? Schakel dan een advocaat medische aansprakelijkheid in. Een advocaat die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid kan in overleg met een medisch adviseur inschatten of er voldoende aanleiding is om uw huisarts of uw ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Heeft u weleens een medische fout meegemaakt? Laat ons weten hoe u dit hebt aangepakt via het contactformulier!